Predikatets roll i grammatik

Predikat: Grundläggande definition
Predikat: Grundläggande definition
Ett predikat är verbet eller verbfrasen i en mening som talar om vad subjektet gör eller är. Det utgör en central del av predikatet och är avgörande för meningsbyggnaden.
Predikatets kärnkomponent
Predikatets kärnkomponent
Verb är predikatets kärna. Oavsett om det är en enkel handling, tillstånd eller process, så uttrycker verbet i predikatet den primära betydelsen av meningen.
Enkla vs. sammansatta predikat
Enkla vs. sammansatta predikat
Enkla predikat består av ett enda verb. Sammansatta predikat innehåller fler verb eller verbfraser som ger ytterligare nyanser eller tidsaspekter till handlingen.
Predikat med hjälpverb
Predikat med hjälpverb
Hjälpverb utökar betydelsen av huvudverbet i predikatet. De kan modifiera tid, aspekt eller modus, exempelvis: 'har sprungit', 'kan springa'.
Negation i predikatet
Negation i predikatet
Negation i predikatet ändrar menings utsaga till dess motsats. Detta görs ofta med ord som 'inte', 'aldrig' eller 'ingen'. Exempel: 'Han springer inte'.
Predikat i frågande former
Predikat i frågande former
I frågor flyttas ofta verbet före subjektet för att signalera en fråga. Exempel: 'Springer han?' Här är 'springer' fortfarande predikatet.
Predikat i passiv form
Predikat i passiv form
Passiv form av predikatet inverterar fokus från den som utför till den som påverkas av handlingen. Exempel: 'Boken läses' (av någon).
Learn.xyz Mascot
Vad är kärnan i ett predikat?
Subjektet i meningen
Verbfrasen i meningen
Verb eller verbfras