Uvod u C++
Uvod u C++
C++ je snažan, tipiziran programski jezik visokog nivoa. Razvijen je 1980-ih od strane Bjarnea Stroustrupa. Namenjen je kao poboljšanje jezika C sa objektno-orijentisanim konceptima.
Objektno-Orijentisano Programiranje
Objektno-Orijentisano Programiranje
C++ uvodi OOP paradigmu koja omogućava modularnost, ponovnu upotrebu koda i apstrakciju. Klase i objekti su centralni za ovu paradigmu, omogućavajući enkapsulaciju podataka i funkcija.
Standardne Biblioteke
Standardne Biblioteke
C++ dolazi sa bogatom standardnom bibliotekom koja uključuje funkcionalnosti poput kontejnera, algoritama, niti i mnogih drugih korisnih alata.
C++ i Performanse
C++ i Performanse
C++ je poznat po svojoj efikasnosti i brzini izvršavanja. Koristi se za razvoj sistema, igara, grafičkih aplikacija, i softvera visokih performansi.
Template-i i Generičko Programiranje
Template-i i Generičko Programiranje
C++ podržava generičko programiranje preko template-a, omogućavajući kreiranje fleksibilnog i ponovno upotrebljivog koda koji radi sa bilo kojim tipom podataka.
Moderni C++ Razvoj
Moderni C++ Razvoj
Moderni C++ kontinuirano evoluira. Najnoviji standardi, kao C++11, C++14, i C++17, unose napredne funkcionalnosti i poboljšanja jezika.
C++ u Industriji
C++ u Industriji
C++ se široko koristi u razvoju softvera za finansijsku industriju, razvoju igara, visoko-performantnim računarskim aplikacijama i sistemskom softveru.
Learn.xyz Mascot
Ko je razvio C++?
Linus Torvalds
James Gosling
Bjarne Stroustrup