Java - Uvod i Povijest
Java - Uvod i Povijest
Java, stvorena 1995. godine, platformski je neovisna programska paradigma zahvaljujući svojoj WORA filozofiji ('write once, run anywhere'). Inspirirana C++ jezikom, ali sa čišćom sintaksom i upravljanjem memorijom.
JVM - Java Virtual Machine
JVM - Java Virtual Machine
JVM je ključan za Javinu portabilnost. Svaki Java kod se kompajlira u byte kod koji JVM interpretira, omogućavajući izvođenje na bilo kojoj platformi koja ima JVM.
Osnovni Elementi Jave
Osnovni Elementi Jave
Java je objektno-orijentirana. Klase i objekti su temelji, s primitivnim i referentnim tipovima podataka. Java podržava iznimke, niti i generičke tipove za robustne i multithreaded aplikacije.
Java Development Kit (JDK)
Java Development Kit (JDK)
JDK je esencijalan za razvoj u Javi. Uključuje JRE (Java Runtime Environment), kompajlere, Java biblioteke, alate za debagiranje i dokumentaciju.
Upravljanje Memorijom u Javi
Upravljanje Memorijom u Javi
Java koristi automatizirano upravljanje memorijom poznato kao 'garbage collection'. Ovo pomaže u prevenciji curenja memorije i drugih povezanih problema u upravljanju memorijom.
Java Standardne Biblioteke
Java Standardne Biblioteke
Java dolazi s obimnim setom standardnih biblioteka koje pokrivaju sve od ulazno/izlaznih operacija do mrežnog programiranja i grafičkog korisničkog sučelja putem Swing i JavaFX.
Popularnost i Primjena
Popularnost i Primjena
Java je jedan od najpopularnijih programskih jezika, koristi se u velikim sistemima, Android aplikacijama, web serverima, i mnogim drugim aplikacijama zahvaljujući svojoj skalabilnosti i efikasnosti.
Learn.xyz Mascot
Koje godine je stvorena Java?
1990. godine
1995. godine
2000. godine