Definicija 'Kraja Sveta' i Apokaliptična Predviđanja

Definicija 'Kraja Sveta'
Definicija 'Kraja Sveta'
Kraj sveta, ili apokalipsa, odnosi se na hipotetički događaj u kojem civilizacija ili život na Zemlji prestaje da postoji.
Religijska Predviđanja
Religijska Predviđanja
Mnoge religije predviđaju apokalipsu, kao što su Kršćanska knjiga Otkrivenja, Islamski Kijamet, ili Nordijski Ragnarök.
Naučne Teorije
Naučne Teorije
Naučnici predviđaju različite scenarije: od klimatskih promjena i asteroida, do supervulkana i globalnih pandemija.
Majanski Kalendar Mit
Majanski Kalendar Mit
Majanski kalendar predviđao je 'kraj' 2012. godine, ali to je bio samo kraj jednog dugog ciklusa, a ne sveta.
Sunčeva Transformacija
Sunčeva Transformacija
Za oko 5 milijardi godina Sunce će se proširiti u crvenog diva, progutajući unutrašnje planete, uključujući i Zemlju.
Verojatnost u Nauci
Verojatnost u Nauci
Naučnici koriste statističke metode da procene rizike od potencijalnih katastrofa, ali precizno predviđanje 'kraja' je nemoguće.
Psihološki Uticaj
Psihološki Uticaj
Strah od kraja sveta utiče na ljudsku psihologiju, podstičući kulturološke fenomene poput 'prepperskih' pokreta.
Learn.xyz Mascot
Šta 'kraj sveta' znači?
Kraj jednog ciklusa
Prestanak civilizacije ili života
Samo religijski koncept