Uvod u gusle i njihovu tradiciju

Uvod u gusle
Uvod u gusle
Gusle su tradicionalni jednožičani instrument Balkana, najpoznatiji u epskom narodnom pevanju Srbije i Crne Gore. Izrađuju se ručno, od posebno odabranih vrsta drveta.
Istorija guslarske tradicije
Istorija guslarske tradicije
Pevanje uz gusle datira iz vremena pre Nemanjića. Prate ga mitovi i legende, poput priča o guslarima koji su svojim pesmama podizali moral ratnika.
Gusle i epska poezija
Gusle i epska poezija
Epska poezija koja se izvodi uz gusle pripoveda o istorijskim ličnostima, bitkama i događajima, često uveličavajući stvarnost radi dramatičnijeg efekta.
Izrada gusala
Izrada gusala
Izrada gusala je umetnost za sebe. Koristi se javorovo ili jasenovo drvo, a ključan deo instrumenta je konjska žica kao jedina žica.
Gusle u moderno doba
Gusle u moderno doba
Uprkos tehnološkom napretku, gusle ostaju simbol izvornog narodnog izraza. Danas se koriste u kulturnim manifestacijama i nacionalnim festivalima.
Značajni guslari
Značajni guslari
Neke od legendarnih ličnosti su Filip Višnjić, koji je bio i slep, i Petar Perunović Perun. Oni su postali heroji narodne tradicije.
Gusle i UNESCO
Gusle i UNESCO
Guslarska praksa je na UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne baštine, čime se ističe njena vrednost za očuvanje kulturnog identiteta.
Learn.xyz Mascot
Od kojih drvenih vrsta se izrađuju gusle?
Hrastovo i bukovino drvo
Javorovo ili jasenovo drvo
Borovo i smrekovo drvo