Beginselen van het Geestelijke Gezondheidsrecht

Definitie Geestelijke Gezondheidsrecht
Definitie Geestelijke Gezondheidsrecht
Geestelijke gezondheidsrecht regelt de juridische aspecten van geestelijke gezondheidszorg. Het omvat wetten, regels en procedures ter bescherming van de rechten van personen met psychische aandoeningen.
Wet Verplichte GGZ (Wvggz)
Wet Verplichte GGZ (Wvggz)
De Wvggz vervangt sinds 2020 de Wet Bopz. Het introduceert zorg op maat, met meer nadruk op de persoonlijke situatie van de cliënt en het belang van ambulante behandelingen.
Rechten van Patiënten
Rechten van Patiënten
Patiëntenrechten in de psychiatrie omvatten het recht op informatie, privacy, toestemming voor behandeling, en het recht op een second opinion. Deze zijn gewaarborgd door de WGBO.
Minderjarigen en GGZ
Minderjarigen en GGZ
Bij minderjarigen in de geestelijke gezondheidszorg worden ouders betrokken, maar vanaf 12 jaar heeft de jongere ook inspraak. De autonomie neemt toe met de leeftijd.
Forensische Psychiatrie
Forensische Psychiatrie
Forensische psychiatrie behandelt patiënten die een misdrijf gepleegd hebben. Het recht balanceert tussen behandeling, veiligheid van de samenleving, en juridische verantwoordelijkheid.
Privacy en Dossierinzage
Privacy en Dossierinzage
Privacywetgeving beschermt de gegevens van GGZ-cliënten. Ze hebben recht op dossierinzage en kunnen bezwaar maken tegen het delen van informatie zonder toestemming.
GGZ en Stigma
GGZ en Stigma
Stigma rondom geestelijke gezondheidszorg blijft een juridische uitdaging. Anti-discriminatiewetten streven naar gelijke behandeling, maar in de praktijk is er vaak nog een lange weg te gaan.
Learn.xyz Mascot
Wat regelt geestelijke gezondheidsrecht?
Cliëntenzorg en financiën
Rechten psychische aandoeningen
Ziekenhuisbeheer en medicatie